Fassade Eingang | facciata entrata

Farbgestaltung, Elemente in Inox, Mein Beck, Nals (I). Colorazione, elementi in inox, Mein Beck, Nalles (I).