Zitat von S. Agostino, Privatbesitz Heidi & Martin Detto di S. Agostino, proprietá di Heidi & Martin.